Assiteix

Cridada d’articles

L’organització del VI CTVDI-2015 i les IV Jornades Iberoamericanes d’Aplicacions i Usabilitat de la TVDi conviden a la comunitat acadèmica i empresarial a presentar propostes, enviant articles científics originals sobre idees innovadores, solucions desenvolupades que tractin problemes reals, treballs empírics, estudis de cas, etc., en el domini dels sistemes i tecnologies de la TV digital, que encaixin en les temàtiques del congrés.

Es podran enviar aquests tipus de propostes:

Article (Full Paper): Treballs conclosos o consolidats sobre I+D que encaixin en una de les temàtiques de la conferència.

Article Empresa (Company Paper): Treball de les empreses que mostrin experiències pràctiques, I+D, eines, etc, que encaixin en algun dels temes de la conferència.

En el text de l’article “Full Paper”, que serà avaluat per la Comissió Científica, no s’hi pot incloure informació que possibiliti la identificació dels autors. D’aquesta manera, les seves afiliacions i referències bibliogràfiques no podran aparèixer a la versió inicial. Aquesta informació només s’inclourà a la versió final de l’article.

Tots els articles han de seguir les normes de format i han d’estar escrits en anglès, portuguès o castellà. Es permeten un màxim de 10 pàgines.

Tots els articles s’avaluaran per “blind review” per com a mínim dos membres de la Comissió Científica.

Dates importants

Data límit d’enviament de propostes: 15 de setembre de 2015 (extended)
Notificació d’acceptació: 28 de setembre de 2015
Versió final: 5 d’octubre de 2015

Registre

Data d’inici d’inscripció: 1 de setembre de 2015

Preu d’inscripció Standard: 200€ (dinar i sopar inclosos)

Preu d’inscripció AERFAI: 150€ dinar i sopar inclosos, membres d’AERFAI)

Preu d’inscripció Student, PhD: 50€ (acreditació necessària)

Inscriu-t’hi ara!

Location
Saló d’actes de l’edifici Anselm Turmeda, Universitat de les Illes Balears, Cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears), Espanya.