VI Congrés de TV Digital Interactiva – IV Jornades Iberoamericanes d’Aplicacions i Usabilitat de la TVDi

Baixa’t els proceedings de VI CTVDI – IV jAUTI.

I els post-proceedings de VI CTVDI – IV jAUTI, amb una revisada selecció d’articles.

L’LTIM, Laboratori de Tecnologies de la Informació Multimèdia, la UGV-IA Unitat de Gràfics y Visió por Ordinador i Inteligència Artificial, el grup de recerca TIM, Tecnologies de la Informació Multimèdia del departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Baleares, i amb especial participació de la RedAUTI, Xarxa temàtica en Aplicacions i Usabilitat de la TV digital interactiva, i el Govern de les Illes balears, organitzen la sisena edició del VI CTVDI, Congrés de Televisió Digital Interactiva, que es celebrarà els dies 14, 15, i 16 d’octubre de 2015 a Palma de Mallorca.

El VI Congrés de Televisió Digital Interactiva es celebrarà juntament amb les jAUTI2015 IV Jornades Iberoamericanes d’Aplicacions i Usabilitat de la TVDi.

Objectius

El nostre objectiu és consolidar el congrés CTVDI com a punt de trobada entre empreses, centres de recerca i universitats a nivell nacional, europeu i internacional que vulguin donar a conèixer els seus treballs, recerques, nous desenvolupaments i serves, a més de ser un lloc comú d’on emergeixin nous projectes d’I+D.

Un altre objectiu important és l’organització de seminaris, amb el propòsit d’oferir formació específica en temes rellevants de la TV digital interactiva.

El nostre objectiu es consolida en unir el VI CTVDI, les IV jAUTI2015, la signatura de convenis de transferència de tecnologia entre la UIB i empreses i la presentació d’un nou màster en TV digital.

Temàtiques

En aquesta nova edició es preté consolidar la línia de recerca i desenvolupament d’aplicacions i serveis per a la televisió digital interactiva i Smart TV, aplicacions TV 3.0, serveis OTT i IPTV, etc.

Producció de continguts: la recerca sobre els paradigmes de producció enfocats al nou entorn dels mitjans i distribució OTT.

Entorns de narració interactiva, transmedia i personalització d’interfícies d’usuari (accessibilitat d’usuari i adaptació de necessitats).

Tècniques d’interacció (gestos, interacció multisensorial) i segona pantalla. Accessibilitat global a la TV digital.

Sistemes, codecs, estàndards i perifèrics per avaluar les noves capacitats de la televisió i repositoris de vídeo online.

Estudis sobre mitjans de comunicació, estudis socials, econòmics i plataformes de publicitat interactiva.

Xarxes socials i Apps TV 3.0.

Publicació

Totes les presentacions acceptades seran publicades en el “conference book/proceedings” amb ISBN i DL. Editat per publicacions UIB.

Els millors papers (33-40%) seran publicats en Springer CCIS, Communications in Computer and Information Science.
CCIS-Logo

Contacte

Per a més detalls, contacteu amb els presidents del programa:

Toni Bibiloni, toni.bibiloni@uib.es
Francisco Perales, paco.perales@uib.es

program@6ctvdi.com

logo-ltim-cabecera-doc      UIB red auti      UGV-IA iim      upv